Förklaring av våra tjänster kring frekvensreglering. Ljudet på videon är av när sidan laddas.

Smart styrning av flexibla resurser kan stötta elsystemet betydligt bättre och snabbare än traditionella kraftslag. Det är till nytta för oss alla eftersom det minskar behovet av investeringar i elnätet och särskilda effektreserver, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar att kraftigt bygga ut förnybar, väderberoende elproduktion.

Elnätsfrekvensen just nu

Elnätsfrekvensen i Norden just nu

Här visas elnätsfrekvensen i det sammankopplade nordiska elsystemet. Mätningen utförs av CheckWatt enligt noggrannhetskrav från Svenska Kraftnät. Frekvensen är ett mått på hur väl produktion och användning av el är i balans och balanseras mot en frekvens på 50,00 Hz.

Mätningen används av CheckWatt för att styra de energiresurser som är anslutna till Currently så att de kan utföra frekvensreglering av olika slag och på så vis stötta elsystemet.

Vårt virtuella kraftverk Currently

CheckWatts virtuella kraftverk Currently utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna resurser. Läs mer om olika stödtjänster på Svenska kraftnäts hemsida.

För att kunna tillhandahålla stödtjänster krävs idag också ett samarbete med den som har balansansvaret för anläggningen. Vilken balansansvarig bestäms av vilket elhandelsbolag man har.

Diagram över aktörer i Currently och hur de samverkar

Currently skapar värde för

Ägaren av resursen

Genom att ständigt analysera marknaden och se till att nyttja resurserna till det som ger högst avkastning maximeras lönsamheten för den som äger resursen.

Elmarknadsaktören

Genom att göra resurser tillgängliga för elnätsoperatörer och erbjuda ökad flexibilitet gällande både produktion och konsumtion minskar kostnaderna för elnät och drift av elsystemet.

Samhället

Genom att nyttja de befintliga resurserna på ett effektivare sätt blir elsystemet mer kostnadseffektivt, driftsäkert och skapar bättre förutsättningar att kraftigt bygga ut förnybar elproduktion.


Varför ansluta sig till Currently?

Då man ansluter sig till Currently blir man del av något större än sig själv och hjälper då inte bara till att stötta sin egen anslutning till elnätet utan också hela nordens elnät. I utbyte mot den hjälp man bidrar med får man ekonomisk ersättning från Svenska Kraftnät. Klicka på knappen nedan och upptäck vad för ersättning ni har möjlighet att få då ni ansluter er till Currently.

Räkna ut vad du kan tjäna


Vilka energiresurser kan anslutas?

För att kunna ansluta sig till Currently behöver man en flexibel energiresurs. Läs mer om de olika energiresurserna här:

EnergyInBalance

Genom Currently får ägaren av resursen också tillgång till EnergyInBalance som visualiserar användningen av resurserna och de ekonomiska resultaten. Läs mer här

EnergyInBalance på mobil och läsplatta

Är du intresserad av att upptäcka nya möjligheter?

Kontakta oss på CheckWatt via epost så berättar vi mer.

info@checkwatt.se