Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I dagsläget är det en mycket lönsam nyttjan av ett batterilager.

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Fördelar med att ansluta sig till Currently

Vad kan man tjäna på att ansluta sig till Currently?

Ett batteri kan användas för att sänka kostnaderna för el och elnät, men bäst lönsamhet fås av att delta på marknaden för stödtjänster. Intäkterna från stödtjänster varierar från dag till dag och kan öka eller minska beroende på hur marknaden utvecklas. Undersök vad du kan tjäna på att ansluta dig till Currently nedan.

Räkna ut vad du kan tjäna


Vad gör ett batterilager för nytta?

Batteriers möjlighet att lagra energi och agera som både konsument och producent öppnar stora möjligheter, speciellt eftersom de även är snabba att reglera och träffsäkra i sin effektleverans. Här är en lista på olika funktioner man kan nyttja batterilager till.

Stödtjänster

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Batterier i CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert. Läs mer om hur Currently har hjälpt stabilisera elnätet.

Elprisarbitrage

Elpriserna för varje timme det kommande dygnet offentliggörs alltid en dag i förväg. Det innebär att man kan sänka sina elkostnader genom så kallat arbitrage – att köpa el och ladda batteriet när elen är billig, och använda batteriet som strömkälla när elen är dyr. När det är stora variationer i elpriset blir det lönsamt för batteriägaren samtidigt som det är bra för hela elsystemet då man hjälper till att avlasta elnätet under dess högst belastade timmar.

Flexmarknader

I vissa elområden i Sverige kan batteriet även stötta det lokala elnätet genom lokala ”flexmarknader”. Där kan lokala elnätsägare handla lokal energi för att minska risker för överbelastning i sina elnät. I stället för att bygga ut elnätet kan det avlastas genom användning av lokalt tillgängliga batterier. Kompensation för detta betalas från elnätsägaren, som inte behöver investera i nya elledningar.

Kapa effekttoppar

Med ett batterilager kan man kapa de högsta effekttopparna som kan uppstå när tunga laster används. Genom att låta batteriet hjälpa till i dessa situationer kan dessa laster nyttjas utan att det påverkar elanslutningens effektvärde. För de som har effektabonnemang och betalar baserat på det högsta effektuttaget kan dessa då kapas och avgifterna bli reducerade.

Ödrift vid strömavbrott

Beroende på vilken typ av batteri och växelriktare som installeras kan det vara möjligt med så kallad ö-drift, det vill säga att försörja exempelvis en fastighet med el från batteriet vid ett strömavbrott. CheckWatts system ser i så fall till att bibehålla tillräckligt med reservkraft i batteriet samtidigt som det utför andra tjänster.

Ökad egenanvändning av solel

Den som har egna solceller kan använda batteriet för att lagra solel så att den kan användas när solen har gått ner. Det är den vanligaste användningen för system som inte är anslutna till CheckWatts tjänster, men eftersom det är relativt liten skillnad mellan vad man får betalt för den el man säljer och den el man köper är lönsamheten för detta begränsad.

Ökad tillgänglig effekt

Fastighetens huvudsäkring avgör hur mycket effekt som kan tas ut vid ett och samma tillfälle. Om man vill kunna ta ut mer effekt, utan att behöva betala för att uppgradera huvudsäkringen, kan batteriet användas för att förse anläggningen med effekt innanför säkringen när exempelvis elbilen laddas samtidigt som ugnen används.

EnergyInBalance

Då man ansluter sitt batteri till CheckWatt så får ägaren av resursen också tillgång till EnergyInBalance som visualiserar användningen av energiresurser och de ekonomiska resultaten av CheckWatts smarta styrning. Läs mer här

Lista på kompatibla batterilager

Här finner ni en lista på de batterilager som redan idag är kompatibla med CheckWatt och Currently. Kom ihåg att denna lista uppdateras kontinuerligt och även om ni inte ser ert batterilager här så är ni välkomna att kontakta oss och diskutera upplägget vidare.

Är du intresserad av att upptäcka nya möjligheter?

Kontakta oss på CheckWatt via epost så berättar vi mer.

info@checkwatt.se