Vanliga frågor (FAQ)

Frågor

Elcertifikatmätare och Solelmätare

Hur lång tid kan det ta innan UPLOADING blir klart i kontrollpanelen?

Det beror på hur lång tid som dataloggern buffrat i läge OFFLINE. För modem går det 8 ggr normal hastighet och LAN ca 500 ggr. Dvs:

 • 1 timme modem laddar upp 8 timmar buffrad data.
 • 1 timme LAN laddar upp 500 timmar buffrad data.

Hur ofta skickas produktionsdata från dataloggern till EnergyInBalance (app eller webbsida) för visning av elproduktion? Skiljer det sig åt för Elcertifikatmätare med uppkoppling via LAN respektive modem?

Med uppkoppling via LAN skickas data 1 gång per minut, förutom första gången då det sker ca 5 minuter efter att dataloggern startat.

Med uppkoppling via modem skickas data 1 gång per timme, förutom första gången då det sker ca 5 minuter efter att dataloggern startat. Det är då minutdata från en hel timme som laddas upp.

Hur stor solcellsanläggning behövs för att det ska löna sig att installera en Elcertifikatmätare?

Svaret på denna fråga beror främst på två variabler:

1. Hur många års återbetalningstid som anses vara “lönsamt”. Det finns ju även ett värde i visualisering av energi-data som är möjligt med energyinbalance.com som ingår med Checkwatts Elcertifikatmätare och driftövervakningen där.

2. Värdet på elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) och deras respektive prisutveckling över tid: Energimyndigheten tilldelar ett elcertifikat per producerad MWh, så ju större anläggning desto snabbare betalas själva Elcertifikatmätaren av. Priset på elcertifikat beror på elcertifikatmarknaden, och den fluktuerar en del. Det har minskat en hel del sedan vintern 2018/2019 och kommer sannolikt inte öka igen från nuvarande nivå på ca 20 kr/MWh. Orsaken är att vindkraft byggs ut mer än väntat vilket ger överskott på EC samtidigt som Sveriges elkonsumtion minskat totalt. Eftersom tillgång och efterfrågan styr så sjunker då priserna. Pris på UG även det lågt under 2019, endast ca 1 kr/MWh, men Checkwatt har nu tecknat ett avtal som ger Bra Miljöval märkning på 'sol UG' som mäts av oss, vilket ger dem värde på 15 kr/MWh.

Administrationsavgiften vi tar ut är en procentandel av försäljningspriset, så du riskerar inte att gå back när du väl har tjänat in inköpskostnaden för själva Elcertifikatmätaren. Avgifter på modem och andra tilläggstjänster som 'Visualisering av information uppmätt av nätägares elmätare' (köpt och såld el, egenanvändning) tillkommer på detta.

Mer information om elcertifikatmarknaden hittar du hos Svensk Kraftmäkling.

Vad gäller det relativa värdet av Elcertifikatmätaren bör även dess funktioner räknas in, det vill säga värdet av att få tydlig och pedagogisk visualisering av mätdata och övervakning av anläggningen.

Hur vet jag att elcertifikatmätaren fungerar?

Öppna webbläsare på en dator och gå till den här testsidan. Fyll i din elcertifikatmätares RPiSerial (som står på mätaren eller dess kapsling) och klicka ‘check’. På skärmen visas då (om du fyllt i rätt anläggnings-ID) den tidpunkt som elcertifikatmätaren senast hade kontakt med våran servern.

Jag har en solcellsanläggning som ligger en bit ifrån bostadshuset där en fungerande internetuppkoppling finns. Hur ska jag göra för att ansluta Elcertifikatmätaren till internet?

Det finns olika alternativ:

 • Om WiFi från huset räcker fram till platsen där Elcertifikatmätaren finns kan det vara lämpligt att använda en WiFi till Ethernet-adapter, t.ex TP-Link TL-WA850RE som kostar ca 350 kr.
 • Om elkontakten nära er router är kopplad till samma elcentral som eluttag vid Elcertifikatmätaren kan ni använda s.k Power Line Communication (PLC), t.ex Zyxel PLA4201 som kostar ca 300 kr för de två enheter som behövs.
 • Om Elcertifikatmätaren sitter några hundra meter bort från huset där internetuppkoppling finns kan WiFi-signalen förstärkas med en riktad WiFi-antenn, t.ex TP-Link TL-ANT2414A som kostar ca 450 kr, och sedan ansluta med en WiFi till Ethernet-adapter.
 • Om det är mycket långt avstånd, upp till 5 km, kan två st TP-link CPE210 radiolänk användas.

Min elcertifikatmätare rapporterar inte mätvärden. Vad ska jag göra?

Oftast är det för att internetuppkopplingen av någon anledning ligger nere. Kontrollera att routern är igång och fungerar, och att fastighetens internetuppkoppling alls fungerar. För att säkerställa att internetuppkopplingen fungerar i den ethernetkabel som finns framdragen till Elcertifikatmätaren är det enklast att dra ur ethernetkabeln ur Elcertifikatmätaren och sätta in den i en laptop istället. Se till att laptopens wifi-uppkoppling är avstängd. Prova sedan att öppna valfri webbsida i laptopens webläsare. Om sidan öppnas fungerar internetuppkopplingen i ethernetkabeln.

Om internetuppkopplingen redan fungerar som den ska, prova att starta om Elcertifikatmätarens datalogger genom att trycka på den röda knappen som sitter på den ljusgrå dataloggern (på äldre modeller finns ingen sådan knapp, starta då istället om dataloggern genom att dra ur strömförsörjningen – ser ut som en mobiltelefonladdare – ur stickkontakten i väggen och sätt tillbaka den igen).

Om internetuppkopplingen fungerar, men Elcertifikatmätaren inte skickar data 5 minuter senare, skicka ett mail till support@checkwatt.se så återkommer vi snarast möjligt.

När får jag ut pengar för elcertifikaten?

CheckWatt åtar sig att sälja utfärdade certifikat minst en gång per år och då samtidigt göra utbetalning till respektive kund, efter att administrationsavgift dragits av. Vi försöker sälja vid tillfälle då priset är så högt som möjligt. Kvotplikten är det styrinstrument som gör att elcertifikaten får ett värde. Du kan själv följa prisutvecklingen för elcertifikat hos Svensk Kraftmäkling, här.

Vad är Cesar och vad ska jag använda det till?

Certifikaten – elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) – hanteras i ett system hos Energimyndigheten som heter Cesar. Där får du som äger en Elcertifikatmätare ett konto. Överföringar och försäljning av certifikat hanteras av oss (eller av ditt elhandelsbolag om det finns ett sådant avtal), men du som äger kontot kan alltid logga in och kontrollera att allt står rätt till.

Var kan jag se hur många certifikat som jag tilldelats?

Det ser du i ditt Cesarkonto, här (logga in med ditt Bank-ID). Observera att det oftast är tomt på certifikatkontot för EC respektive UG eftersom de varje månad förs över till vårt uppsamlingskonto för alla innehavare av Elcertifikatmätare, så att de kan överföras till köpare snabbt när pris på certifikat är förmånligt (högt). I Cesarkontot kan du se hur mycket som rapporterats in (under vald period) genom att klicka på fliken “Rapporter”, och därefter på “Produktion”.

Varför behövs en fristående Elcertifikatmätare? Kan samma information fås ut från växelriktaren?

Anledningen till att det måste vara en separat mätare är att mätaren måste uppfylla Swedacs föreskrift STAFS 2016:4, vilket motsvarar EU:s MID-certifiering av elmätare. Dessutom måste det finnas ett automatiserat system för processen som skickar data till Energimyndigheten (som i sin tur utfärdar certifikaten), vilket kan vara svårt eftersom det finns så många olika fabrikat av växelriktare.

Det hade varit smidigare (och fullt rimligt för åtminstone mindre anläggningar) att använda data från växelriktare, med det är tyvärr inte tillåtet.

Varför stämmer inrapporterad produktion i EnergyInBalance inte överens med produktion registrerad till mitt Cesar-konto hos Energimyndigheten?

Vi rapporterar in mätdata med lite fördröjning, vanligtvis några veckor. Det är för att vår mjukvara som kontrollerar rimlighet körs och eventuella åtgärder på fel som upptäcks ska hinna göras. Energimyndigheten utfärdar certifikat (EC och UG) en gång i mitten av varje månad. Den mätdata som inte hinner rapporteras in till Energimyndigheten innan utfärdande av certifikat kommer istället med på nästföljande månads tilldelning, så du går inte miste om några certifikat.

Eftersom det i princip alltid tar ett tag innan godkännande för tilldelning av elcertifikat hos Energimyndigheten så har vi oftast loggat en del elproduktion innan inrapportering startar. Vilket också innebär att det blir en skillnad i uppmätt totalt i EnergyInBalance och Cesar.

Vilken funktion har de olika LED-lamporna på dataloggern? Kan de användas vid felsökning?

För nyare Elcertifikatmätare tillverkade efter oktober 2016 gäller följande: Uppe till höger finns en röd och en grön liten LED-lampa. När allt är som det ska…

 • lyser röda LED-lampan konstant när dataloggern är strömsatt.
 • blinkar gröna LED-lampan: sällan när den är igång, och snabbare när dataloggern startas.

Om något är fel…

 • lyser grön lampa med fast ljus, om minneskortet är trasigt eller det saknas minneskort.

Under till vänster, vid RJ45-kontakten, finns en grön och en gul LED-lampa. Båda dessa lyser/blinkar om dataloggern är ansluten till en router eller annan nätverksutrustning. Dock indikerar de inte huruvida den andra enheten i sin tur är ansluten till internet.

För äldre Elcertifikatmätare tillverkade innan oktober 2016 gäller följande: Alla LED-lampor sitter inne i dataloggern och syns genom plastrutan, vid nedre delen av kretskortet. När allt är som det ska…

 • lyser röda LED-lampan konstant när dataloggern är strömsatt.
 • blinkar gröna LED-lampan; sällan när den är igång, och snabbare när dataloggern startas.

Två gröna och en gul LED-lampa lyser/blinkar om dataloggern är ansluten till en router eller annan nätverksutrustning. Dock indikerar de inte huruvida den andra enheten i sin tur är ansluten till internet.

Är dataloggern ansluten med modem har den en röd LED-lampa tänd, och en grön som blinkar ibland.

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Behöver en BRF genomföra en momsregistrering vid införandet av IMD?

I slutet av 2019 kom ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen om att IMD-tjänster kräver momsregistrering. I praktiken momsregistreras endast den del av verksamheten som rör inköp och försäljning av el och/eller vatten. In- och utgående moms kan därmed kvittas. Då föreningens elpris och fasta kostnad sätts sådant att priset täcker abonnemangskostnad för IMD-systemet och inköp av el så blir det ett nollsummespel. Gör föreningen en vinst, betalas endast moms på vinsten. Hjälp med momsregistrering kan samköras med föreningens ekonomiska förvaltare.

Jag är intresserad av IMD för min BRF eller mina hyresgäster. Hur vet jag vilken utrustning som behövs och vad det kostar?

Fastigheter ser olika ut och har olika förutsättningar för IMD. Därför behöver IMD-system anpassas för varje projekt. CheckWatt kan hjälpa till med kalkyler, ta fram rätt utrustning och hitta en lämplig installatör. Kontakta Erik.Nilsson@checkwatt.se med en beskrivning av fastighetens befintliga elmätare för att få hjälp att hitta en skräddarsydd lösning. En kort beskrivning bör innehålla information om antal elmätare samt om befintliga mätare; grupperade eller uppdelade i olika lokaler.

Som användare av kontrollpanelen för IMD, finns det något jag behöver tänka på gällande hantering av personuppgifter?

Användare av CheckWatts kontrollpanel för IMD har tillgång till privat information om abonnenter som konsumtionsdata för vatten och/eller elektricitet samt personuppgifter. För att korrekt hantera dessa uppgifter rekommenderar CheckWatt att abonnenten skriver på ett medgivande och sekretessavtal. Exempel på medgivande och sekretessavtal finns här.

Vad behöver man tänka på vid införandet av IMD för en hyresgäst?

Om el och/eller vatten sedan tidigare ingår i totalhyran behöver fastighetsägare och hyresgäst komma överens om ny hyra och andra förändrade villkor. Parterna får enas om hur mycket lägre grundhyran ska vara i förhållande till tidigare totalhyra samt vad el och/eller vatten ska kosta.

Om hyresgäster har egna elnätsabonnemang beror kravbilden på hur hyresavtalet är upprättat. Vi på CheckWatt rekommenderar dialog med hyresgästen samt godkännande i form av en fullmakt för att säkerställa att allt går rätt till. Fullmakt kan lämnas tillsammans med föranmälan till elnätsbolaget av installatören. Fullmaktsmall finns här.

Vi är en BRF som funderar på att installera IMD. Vilken typ av beslut behöver vi ta för att införa IMD?

Beslutsfattnig i en BRF ska i första hand följa föreningens stadgar. Om föreningens stadgar inte säger något annat rekommenderar CheckWatt ett beslut på årsstämman med enkel majoritet (50%). En fastighetsförvaltare är ofta en bra resurs vid juridiska frågor rörande er förening.

Vid införandet av IMD för el ersätts individuella elnätsavtal med ett gemensamt avtal. Vem genomför denna förändring av avtal och hur går det till?

Gemensam uppsägning och tecknande av nytt elnätsavtal utförs av elinstallatören. Processen inleds med att installatören skickar in föranmälan till elnätsbolaget med en beskrivning av planerad förändring. Installatören får därefter ett installationsmedgivande från elnätsbolaget som godkänner förslaget. I samband med installationsmedgivandet genomförs gemensam uppsägning av befintliga elnätsavtal och ett nytt gemensamt avtal tecknas. Därefter har installatören och elnätsbolaget kontinuerlig kontakt för att samordna bytet av elmätare.

Currently

Hur kan ett batterilager hjälpa elnätet?

Stödtjänster i olika former är nödvändiga för elnätets stabilitet och funktion. Stödtjänster kan avhjälp lokala problem som flaskhalsar men även övergripande problem som frekvensavvikelser. Stödtjänster i fokus för Currently är frekvensreglering med snabb aktiveringstid, då batterilager har betydligt lägre fördröjning från styrning till effekt än traditionella kraftverk.

Jag är intresserad av Currently. Hur tar jag nästa steg?

För att komma igång behöver ditt batterilager vara kompatibelt med Currently.

Kan alla vara med och leverera systemtjänster via Currently?

Krav från Svenska Kraftnät gäller vid leverans av systemtjänster. Minst 100 kW kapacitet ska kunna erbjudas från samma elområde (SE1, SE2, SE3 eller SE4) samt från samma balansansvarig (ofta elhandlare). Kontakta oss gärna för att höra mer om hur detta går till och hur vi kan jobba med era/era kunders fastigheter.

Kan flexibla resurser utöver batterilager anslutas till Currently?

Alla flexibla energiresurser har i teorin potential att både bidra till lägre kostnader för elanvändaren och inbringa intäkter från systemtjänster.

Är mitt batterilager kompatibelt med Currently?

Currently kan integreras med en mängd batterilager, genom kommunikation med växelriktare och/eller Battery Management System (BMS). Vi jobbar kontinuerligt med att integrera fler typer och fabrikat. Kontakta oss gärna för att höra mer om hur detta går till och hur vi kan jobba med den utrustning just ni installerar.