CheckWatt IMD

CheckWatt erbjuder individuell mätning och debitering (IMD) av hushållsel, vatten och elbilsladdare.

Fastighetsägare, samfällighet eller bostadsrättsförening (brf) debiterar hyresgäster eller medlemmar utifrån deras faktiska förbrukning baserat på insamlad data.

Hyresgäster, medlemmar och föreningar kan sänka sina kostnader genom att implementera IMD. CheckWatt IMD är en unik lösning där data för hushållsel, vatten och elbilsladdning kan kombineras med driftövervakning av solcellsproduktion och smart styrning av batterilager. CheckWatt IMD är enkel att använda och ger en bra överblick över data och debiteringsunderlag.

Vår lösning

EnergyInBalance och WaterInBalance

Hyresgäster eller medlemmar kan följa sin egen konsumtion för el, vatten och laddboxar i EnergyInBalance och WaterInBalance. Hyresgäster eller medlemmar kan även följa produktion från eventuell gemensam solcellsanläggning.

Kontrollpanel för IMD

CheckWatts Kontrollpanel för IMD är ett verktyg för att hantera administrationen för mätning och debitering.

Med CheckWatts Kontrollpanel kan fastighetsägare, samfällighet eller brf se och redigera information om anslutna konsumenter, exportera debiteringsunderlag, justera prisfaktorer samt se total konsumtionsdata. Debiteringsunderlag finns tillgängligt för nedladdning i CheckWatts Kontrollpanel. Standardformat är xlsx och filformat kan anpassas för integrering med olika ekonomisystem.

IMD – El

Minskade kostnader

En fastighet som övergår till gemensamt elnätsabonnemang minskar sina totala elnätskostnader. Som storkund av el finns även möjligheten att förhandla till sig ett bättre elpris (elhandel). Med IMD kan antalet separata elnätsabonnemang minimeras.

Rättvis fördelning mellan abonnenter

IMD ger en rättvis fördelning av kostnader mellan abonnenter. Var och en betalar för sin faktiska förbrukning vilket skapar incitament att vara sparsam. En bonus med sparsam elkonsumtion är ett mindre klimatavtryck för hela fastigheten.

Speciellt lönsamt för byggnader med solcellsanläggning

Gemensamt elnätsabonnemang medför en högre egenanvändning av egenproducerad solel då solelen fördelas på fler abonnenter. Med en högre egenanvändning kan rörliga kostnaderna förknippade med el köpt från elnätet, såsom energiskatt och rörlig elöverföringsavgift, undvikas.

IMD – Vatten

Uppfyll boverkets kravbild

Den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten enligt förordning (2014:348)

Rättvis fördelning mellan abonnenter

IMD ger en rättvis fördelning av kostnader mellan konsumenter. Dela på gemensamma vattenavgifter så att var och en betalar för sin faktiska konsumtion.

Larm vid läckage

Upptäck läckage med hjälp av kontrollpanelens inbyggda driftlarm vid överkonsumtion och minska risken för vattenskador.

Kontakt

Är du intresserad av vad IMD kan innebära för dig?

Fastigheter ser olika ut och har olika förutsättningar för IMD. Därför behöver IMD-system anpassas för varje projekt. CheckWatt kan hjälpa till med kalkyler, ta fram rätt utrustning och hitta en lämplig installatör.

Kontakta Erik med en beskrivning av fastighetens befintliga elmätare för att få hjälp att hitta en skräddarsydd lösning.

Erik Nilsson
Produktansvarig
erik.nilsson@checkwatt.se