Kapa effekttoppar och leverera frekvensreglering med batterilager

CheckWatts batteristyrningssystem Currently
utför effekttoppskapning och frekvensreglering med hjälp av energilager och data från berörd utrustning.

Datan visualiseras sedan i vårt
användargränssnitt EnergyInBalance för att underlätta driftövervakning och analys.

Elnätsfrekvensen just nu

Här visas elnätsfrekvensen i det nordiska synkronområdet. Mätningen utförs av CheckWatt enligt nogrannhetskrav från Svenska Kraftnät. Data används för att styra batterier och solcellsanläggningar så de levererar stödtjänster och stöttar elsystemet.

Varför investera i energilager?

För många är ökad egenanvändning av solel ett attraktivt mål. Marknadsförhållanden gör dock att det inte är särskilt värdeskapande, och räcker inte för att skapa en bra återbetalningstid för kunden.

CheckWatts analys är att det bästa alternativet är en kombination av att utföra effekttoppskapning (Peak Shaving, PS) och stödtjänster (vanligtvis frekvensreglering, FR). PS och FR passar både tekniskt och ekonomiskt bra tillsammans.

Currently skapar värde för

Resursägare / prosument

Genom att kapa effekttoppar, förskjuta elanvändning till tider med lägre elpris eller få betalt för att stötta elnätet

Elmarknadsaktör

Genom att tillgängliggöra resurser för systemtjänster åt elnätsoperatörer och erbjuda elhandlare och balansansvariga kontroll över abonnenters elkonsumtion

Samhälle

Genom att effektivisera användning av befintlig infrastruktur och tillåta större andel förnybar elproduktion

Vår lösning

Energy Management System (EMS)

CheckWatts EMS kommunicerar med samtlig berörd utrustning i en installation, inklusive växelriktare för batterilager, elmätare vid anslutningspunkt, solväxelriktare samt eventuella laddare för elfordon. EMS hanterar realtidsstyrning vid PS såväl som för FR. EMS kräver stabil internetuppkoppling i fastigheten. Integrationsjobbet mellan EMS och övriga delar i systemet utgör en betydlig del av utvecklingskostnaden i de fall där fabrikat används för första gången.

Currently Virtuellt Kraftverk

Currently är namnet på CheckWatts virtuella kraftverk som utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Currently levererar stödtjänster som frekvensreglering av typen FCR-N till Svenska Kraftnät.

Currently illustreras i bilden nedan, och är den samlade kapaciteten tillgänglig för aggregatorn. Ett samarbete med balansansvarig (BRP) krävs idag för tillhandahållande av stödtjänster.

System och drift

1. Last och produktionsprognos, 2. Optimerad allokering mellan PS och FR, 3. Gemensamt kapacitetserbjudande, 4. Realtidsstyrning
  1. En last och produktionsprognos görs för den enskilda fastigheten dagligen för nästkommande dygn. Prognosen är baserad på historisk data för samma fastighet samt på väderprognosdata. Prognosmodellen fungerar bättre ju mer data som samlas in, och träffsäkerheten ökar därför med tiden.
  2. En utvärdering av behovet av PS görs baserat på prognosen, och timmar allokeras för denna aktivitet. Övriga timmar görs tillgängliga för frekvensreglering.
  1. Tillgänglig effekt för nästkommande dygn vidarebefordras till Currently som beräknar optimal säkerhetsmarginal och lägger bud hos Svenska Kraftnät via balansansvarig. Kort därefter meddelar Svenska Kraftnät antagna bud.
  2. Antagna bud planeras in i körschema för EMS. Realtidsstyrningen har två separata lägen, ett för PS och ett för FR. I PS-läge styrs systemet baserat på prognos och realtidsmätning i anslutningspunkt till elnät. I FR-läge styrs systemet enligt frekvensen, och har inte möjlighet att anpassas efter förändringar i fastighetens konsumtionsmönster.

Visualisering

Visualisering och transparens är en viktig del av Currently, och CheckWatts etablerade tjänst EnergyInBalance är anpassad för detta ändamål

Ekonomi och prissättning

CheckWatt kan utföra lönsamhetsberäkning på förfrågan, och behöver då ha tillgång till 1 års konsumtions- och produktionsdata.

Potentiella intäkter och besparing beror bland annat på:

  • Konsumtionsprofil
  • Konsumtionens regelbundenhet
  • Solelproduktion
  • Effekttariff
  • Prisutveckling på frekvensregleringsmarknaden

10% av intäkter från FR och besparingar från PS går till CheckWatt för att kunna sköta underhåll och se till att systemet är tillförlitligt.

Exempel på lönsamhetsberäkning med stapeldiagram

Kontakt

Låter detta intressant?
Prata med oss!


support@checkwatt.se
+46 10 188 65 65